Model Year Engine Size Original Quality Front Pads Upgrade Quality front Pads Front Wear Lead Front Brake Shoes Original Quality Rear Pads Upgrade Quality Rear Pads Rear Wear Lead Rear Brake Shoes
Corolla XL DP964 DP2964
Corolla GL DP453 DP2453
Corolla GL DP964 DP2964
Corolla 97- DP964 DP2964 DP628 DP2628
Camry
Corona 97- Sedan Ex Exsior DP964 DP2964 DP628 DP2628
Corona