Model Year Engine Size Original Quality Front Pads Upgrade Quality front Pads Front Wear Lead Front Brake Shoes Original Quality Rear Pads Upgrade Quality Rear Pads Rear Wear Lead Rear Brake Shoes
Alfasud 71- 84 1.2 DP193 DP2104 DP192
Alfasud 71- 84 1.3 DP193 DP2104 DP192
Alfasud 71- 84 1.5 DP193 DP2104 DP192
Alfasud Sprint 77- 83 1.3 DP193 DP2104 DP192
Alfasud Sprint 77- 83 1.5 DP193 DP2104 DP192
Alfetta, GT, GTV6 72- 83 1.6 DP104 DP2104 DP218 DP2105
Alfetta, GT, GTV6 83- 86 1.6 DP507 DP2104 DP508 DP2105
Alfetta, GT, GTV6 72- 83 1.8 DP104 DP2104 DP218 DP2105
Alfetta, GT, GTV6 83- 86 1.8 DP507 DP2104 DP508 DP2105
Alfetta, GT, GTV6 72- 83 2.0 DP104 DP2104 DP218 DP2105
Alfetta, GT, GTV6 83- 86 2.0 DP507 DP2104 DP508 DP2105
Alfetta, GT, GTV6 86- 87 2.0 DP578 DP2197 DP508 DP2105
Alfetta, GT, GTV6 80- 83 2.0 GTV DP104 DP2104 DP218 DP2105
Alfetta, GT, GTV6 83- 87 2.0 GTV DP578 DP2197 DP508 DP2105
Alfetta, GT, GTV6 78- 81 2.0 GTV Turbo DP104 DP2104 DP218 DP2105
Alfetta, GT, GTV6 80- 87 2.5 GTV6 DP578 DP2197 DP508 DP2105
Alfetta, GT, GTV6 79- 83 2.0 TD DP104 DP2104 DP218 DP2105
Alfetta, GT, GTV6 83- 84 2.0 TD DP578 DP2197 DP508 DP2105
Alfetta, GT, GTV6 83- 85 2.4 TD DP578 DP2197 DP508 DP2105
Alfa 6 80- 87 2.0 DP282 DP2753/2 DP311 DP2104
Alfa 6 80- 87 2.5 DP282 DP2753/2 DP311 DP2104
Alfa 6 81- 86 2.5 TD DP282 DP2753/2 DP311 DP2104
Alfa 33 83- 85 1.2 DP625(T) 5072(B)
Alfa 33 83- 85 1.2 DP317(B) DP2317 5072(B)
Alfa 33 86- 88 1.2 DP653(B) DP2317 6555(B)
Alfa 33 86- 88 1.2 DP625(T) 6555(B)
Alfa 33 88- 89 1.2 DP653(B) DP2317 6556(B)
Alfa 33 88- 89 1.2 DP625(T) 6556(B)
Alfa 33 83- 85 1.3 DP625(T) 5072(B)
Alfa 33 83- 85 1.3 DP317(B) DP2317 5072(B)
Alfa 33 86- 88 1.3 DP653(B) DP2317 6555(B)
Alfa 33 86- 88 1.3 DP625(T) 6555(B)
Alfa 33 88- 90 1.3 DP653(B) DP2317 6556(B)
Alfa 33 88- 90 1.3 DP625(T) 6556(B)
Alfa 33 91- 94 1.4 DP835 6556(B)
Alfa 33 83- 85 1.5 DP625(T) 5072(B)
Alfa 33 83- 85 1.5 DP317(B) DP2317 5072(B)
Alfa 33 86- 88 1.5 DP653(B) DP2317 6555(B)
Alfa 33 86- 88 1.5 DP625(T) 6555(B)
Alfa 33 88- 90 1.5 DP653(B) DP2317 6556(B)
Alfa 33 88- 90 1.5 DP625(T) 6556(B)
Alfa 33 90- 93 1.5 DP835 6556(B)
Alfa 33 90- 93 1.5 (ABS) DP1011 DP596
Alfa 33 86- 88 1.7 DP717 DP370 6555(B)
Alfa 33 88- 90 1.7 DP717 DP370 6556(B)
Alfa 33 90- 93 1.7 DP1011 DP596 6341(T)
Alfa 33 86- 90 1.7 4WD DP717 DP370
Alfa 33 90- 94 1.7 4WD DP1011 DP596
Alfa 33 87- 90 1.7 16v DP717 DP370
Alfa 33 90- 94 1.7 16v DP1011 DP596
Alfa 33 86- 88 1.8 TD DP653(B) DP2317 6555(B)
Alfa 33 86- 88 1.8 TD DP625(T) 6555(B)
Alfa 33 88- 89 1.8 TD DP653(B) DP2317 6556(B)
Alfa 33 88- 89 1.8 TD DP625(T) 6556(B)
Alfa 75 85- 89 1.6 DP507 DP2104 DP508 DP2105
Alfa 75 89- 92 1.6 DP913 DP2104 DP916 DP2105
Alfa 75 86- 89 1.8 DP507 DP2104 DP508 DP2105
Alfa 75 89- 92 1.8 DP913 DP2104 DP916 DP2105
Alfa 75 86- 89 1.8 Turbo DP578 DP2197 DP508 DP2105
Alfa 75 89- 92 1.8 Turbo DP578 DP2197 DP916 DP2105
Alfa 75 85- 88 2.0 DP578 DP2197 DP508 DP2105
Alfa 75 85- 89 2.0 TS DP578 DP2197 DP508 DP2105
Alfa 75 89- 92 2.0 TS DP578 DP2197 DP916 DP2105
Alfa 75 85- 86 2.5 DP578 DP2197 DP508 DP2105
Alfa 75 86- 89 2.5 DP912 DP2197 DP508 DP2105
Alfa 75 87- 89 3.0 DP912 DP2197 DP508 DP2105
Alfa 75 89- 93 3.0 DP912 DP2197 DP916 DP2105
Alfa 75 85- 92 2.0 TD DP912 DP2197 DP508 DP2105
Alfa 75 89- 92 2.4 TD DP912 DP2197 DP916 DP2105
Alfa 90 84- 87 1.8 DP578(T) DP2197 DP508 DP2105
Alfa 90 84- 87 1.8 DP717(G) DP508
Alfa 90 84- 87 2.0 DP578(T) DP2197 DP508 DP2105
Alfa 90 84- 87 2.0 DP717(G) DP508
Alfa 90 84- 87 2.5 V6 DP578(T) DP2197 DP508 DP2105
Alfa 90 84- 87 2.5 V6 DP717(G) DP508
Alfa 90 84- 87 2.4 TD DP578 DP2197 DP508 DP2105
Alfa 145 94- 96 1.4 DP420/2 DP2420/2 DP596 DP2596 6345
Alfa 145 96- 97 1.4 TS DP1059/2 DP21059/2 DP1214 DP21214 6554
Alfa 145 97- 2001 1.4 TS DP1060/2 DP21060/2 DP1214 DP21214 6554
Alfa 145 94- 96 1.6 DP420/2 DP2420/2 DP596 DP2596 6345
Alfa 145 96- 98 1.6 DP1059/2 DP21059/2 DP1214 DP21214
Alfa 145 97- 2001 1.6 TS DP1060/2 DP21060/2 DP1214 DP21214 6554
Alfa 145 94- 96 1.7 16v DP420/2 DP2420/2 DP596 DP2596 6345
Alfa 145 96- 98 1.7 16v DP1060/2 DP21060/2 DP1214 DP21214
Alfa 145 97- 2001 1.8 TS DP1061 DP21061 DP1214 DP21214
Alfa 145 95- 2001 2.0 DP1061 DP21061 DP1214 DP21214
Alfa 145 94- 96 1.9 TD DP420/2 DP2420/2 DP596 DP2596 6345
Alfa 145 96- 2001 1.9 TD DP1059/2 DP21059/2 DP1214 DP21214 6554
Alfa 146 95- 96 1.4 DP420/2 DP2420/2 DP596 DP2596 6345
Alfa 146 96- 97 1.4 TS DP1059/2 DP21059/2 DP1214 DP21214 6554
Alfa 146 97- 2001 1.4 TS DP1060/2 DP21060/2 DP1214 DP21214 6554
Alfa 146 95- 96 1.6 DP420/2 DP2420/2 DP596 DP2596 6345
Alfa 146 96- 98 1.6 DP1059/2 DP21059/2 DP1214 DP21214
Alfa 146 97- 2001 1.6 TS DP1060/2 DP21060/2 DP1214 DP21214 6554
Alfa 146 95- 96 1.7 16v DP420/2 DP2420/2 DP596 DP2596 6345
Alfa 146 96- 98 1.7 16v DP1060/2 DP21060/2 DP1214 DP21214
Alfa 146 97- 2001 1.8 TS DP1061 DP21061 DP1214 DP21214
Alfa 146 95- 2001 2.0 DP1061 DP21061 DP1214 DP21214
Alfa 146 95- 96 1.9 TD DP420/2 DP2420/2 DP596 DP2596 6345
Alfa 146 96- 2001 1.9 TD DP1059/2 DP21059/2 DP1214 DP21214 6554
Alfa 147 2000- 1.6 (Vented Dis DP1061 DP21061 DP1430 DP21430
Alfa 147 2000- 1.6 (Solid Disc DP1153 DP21153 DP1430 DP21430
Alfa 147 2000- 2.0 DP1061 DP21061 DP1430 DP21430
Alfa 147 2002- 2003 3.2 DP21031 DP31031C DP21430 DP31430C
Alfa 147 2003- 3.2 DP31540C DP41540R DP31430C DP41430R
Alfa 147 2000- 1.9 TD DP1061 DP21061 DP1430 DP21430
Alfa 155 96- 98 1.6 TS DP420/2 DP2420/2 DP1214 DP21214
Alfa 155 93- 96 1.7 TS DP420/2 DP2420/2 DP596 DP2596
Alfa 155 96- 98 1.7 TS DP420/2 DP2420/2 DP1214 DP21214
Alfa 155 92- 96 1.8 TS DP420/2 DP2420/2 DP596 DP2596
Alfa 155 96- 98 1.8 TS DP420/2 DP2420/2 DP1214 DP21214
Alfa 155 92- 96 2.0 TS DP420/2 DP2420/2 DP596 DP2596
Alfa 155 96- 98 2.0 TS DP420/2 DP2420/2 DP1214 DP21214
Alfa 155 95- 98 2.0 TS (150) DP733(G) DP2733 DP1214 DP21214
Alfa 155 95- 98 2.0 TS (150) DP1061(T) DP21061 DP1214 DP21214
Alfa 155 92- 96 2.0 Turbo DP2733 DP3733C DP2596 DP3596C
Alfa 155 96- 98 2.0 Turbo DP2733(G) DP3733C DP21214 DP31214C
Alfa 155 96- 98 2.0 Turbo DP21061(T) DP31061C DP21214 DP31214C
Alfa 155 92- 96 2.5 DP733 DP2733 DP596 DP2596
Alfa 155 96- 98 2.5 DP733(G) DP2733 DP1214 DP21214
Alfa 155 96- 98 2.5 DP1061(T) DP21061 DP1214 DP21214
Alfa 155 93- 96 1.9 TD DP420/2 DP2420/2 DP596 DP2596
Alfa 155 96- 98 1.9 TD DP420/2 DP2420/2 DP1214 DP21214
Alfa 155 93- 96 2.5 TD DP733 DP2733 DP596 DP2596
Alfa 155 96- 98 2.5 TD DP733(G) DP2733 DP1214 DP21214
Alfa 155 96- 98 2.5 TD DP1061(T) DP21061 DP1214 DP21214
Alfa 156 97- 2001 1.6 DP1153 DP21153 DP1096 DP21096
Alfa 156 2001- 2002 1.6 DP1061 DP21061 DP1096 DP21096
Alfa 156 2002- 2006 1.6 DP1061 DP21061 DP1430 DP21430
Alfa 156 97- 2001 1.8 DP1153 DP21153 DP1096 DP21096
Alfa 156 2001- 2002 1.8 DP1061 DP21061 DP1096 DP21096
Alfa 156 2002- 2006 1.8 DP1061 DP21061 DP1430 DP21430
Alfa 156 97- 2002 2.0 DP1061 DP21061 DP1096 DP21096
Alfa 156 2002- 2006 2.0 DP1061 DP21061 DP1430 DP21430
Alfa 156 97- 2002 2.5 DP1061 DP21061 DP1096 DP21096
Alfa 156 2002- 2006 2.5 DP1061 DP21061 DP1430 DP21430
Alfa 156 2002- 2003 3.2 DP21031 DP31031C DP21430 DP31430C
Alfa 156 2003- 2006 3.2 DP31540C DP41540R DP31430C DP41430R
Alfa 156 97- 2001 1.9 TD DP1153 DP21153 DP1096 DP21096
Alfa 156 2001- 2002 1.9 TD DP1061 DP21061 DP1096 DP21096
Alfa 156 2002- 2006 1.9 TD DP1061 DP21061 DP1430 DP21430
Alfa 156 97- 2002 2.4 TD DP1061 DP21061 DP1096 DP21096
Alfa 156 2002- 2003 2.4 TD DP1061 DP21061 DP1430 DP21430
Alfa 156 2003- 2006 2.4 TD DP1571 DP21571 DP1430 DP21430
Alfa 159, 159 Sportwagon 2009- 1.7 Turbo
Alfa 159, 159 Sportwagon 2007- 1.8 DP1904 DP21904 DP1425 DP21425
Alfa 159, 159 Sportwagon 2005- 1.9 DP1904 DP21904 DP1425 DP21425
Alfa 159, 159 Sportwagon 2005- 2.2 DP21904 DP31904C DP21425 DP31425C
Alfa 159, 159 Sportwagon 2005- 3.2 DP31540C DP41540R DP31425C DP41425R
Alfa 159, 159 Sportwagon 2005- 1.9 TD (120) DP1904 DP21904 DP1425 DP21425
Alfa 159, 159 Sportwagon 2005- 1.9 TD (150) DP1904 DP21904 DP1425 DP21425
Alfa 159, 159 Sportwagon 2009- 2.0 TD
Alfa 159, 159 Sportwagon 2005- 2.4 TD DP21540 DP31540C DP21425 DP31425C
Alfa 164 87- 89 2.0 TS DP616/2 DP2420/2 DP370 DP2370
Alfa 164 89- 93 2.0 TS DP820/2 DP370
Alfa 164 93- 98 2.0 TS DP820 DP370
Alfa 164 87- 98 2.0 Turbo DP2733/3 DP3733/3C DP2370 DP3370C
Alfa 164 87- 98 3.0 V6 DP2733/3 DP3733/3C DP2370 DP3370C
Alfa 164 87- 98 2.5 TD DP733/3 DP2733/3 DP370 DP2370
Alfa 166 98- 2008 2.0 DP1227 DP21061 DP1096 DP21096
Alfa 166 98- 2003 2.0 Turbo DP21536 DP31536C DP21096 DP31096C
Alfa 166 98- 2008 2.5 DP21536 DP31536C DP21096 DP31096C
Alfa 166 98- 2008 3.0 DP21536 DP31536C DP21096 DP31096C
Alfa 166 2004- 2008 3.2 DP21536 DP31536C DP21096 DP31096C
Alfa 166 98- 2008 2.4 TD DP1227 DP21061 DP1096 DP21096
Arna 83- 85 1.2 DP506(T) 6330
Arna 83- 87 1.2 DP317(B) DP2317 6330
Arna 85- 87 1.2 DP625(T) 6330
Arna 83- 85 1.3 DP506(T) 6330
Arna 83- 87 1.3 DP317(B) DP2317 6330
Arna 85- 87 1.3 DP625(T) 6330
Arna 85- 87 1.5 DP317(B) DP2317 6330
Arna 85- 87 1.5 DP625(T) 6330
Berlina 1750 68- 72 1.8 DP103 DP2103 DP104 DP2104
Berlina 1750 68- 72 Handbrake Shoes 5124
Berlina 2000 71- 77 2.0 DP103 DP2103 DP104 DP2104
Berlina 2000 71- 77 Handbrake Shoes 5124
Brera 2006- 2.2 DP21904 DP31904C DP21425 DP31425C
Brera 2006- 3.2 DP31540C DP41540R DP31425C DP41425R
Brera 2006- 2.4 TD DP31540C DP41540R DP31425C DP41425R
Dauphine 63- 64 0.8 DP119
GT 2004- 1.8 DP1571 DP21571 DP1430 DP21430
GT 2004- 2.0 DP1571 DP21571 DP1430 DP21430
GT 2004- 3.2 DP31540C DP41540R DP31430C DP41430R
GT 2004- 1.9 TD DP1571 DP21571 DP1430 DP21430
GTV 98- 2000 1.8 DP1061 DP21061 DP1214 DP21214
GTV 95- 96 2.0 DP1109 DP21109 DP596 DP2596
GTV 96- 2.0 DP1061 DP21061 DP1214 DP21214
GTV 95- 96 2.0 Turbo DP1109 DP21109 DP596 DP2596
GTV 95- 97 2.0 Turbo DP1061 DP21061 DP596 DP2596
GTV 97- 2.0 Turbo DP1061 DP21061 DP1214 DP21214
GTV 97- 03 3.0 DP31031C DP41031R DP31214C DP41214R
GTV 2003- 3.2 DP31540C DP41540R DP31214C DP41214R
Giulia 64- 66 1.3 DP2710
Giulia 66- 76 1.3 DP104 DP2104 DP105 DP2105
Giulia 64- 66 1.6 (101) DP108 DP2108
Giulia 64- 66 1.6 (105) DP2710
Giulia 66- 76 1.6 DP104 DP2104 DP105 DP2105
Giulia Handbrake Shoes 5124
Giulietta 77- 80 1.3 DP104 DP2104 DP218 DP2105
Giulietta 80- 83 1.3 DP193 DP2104 DP218 DP2105
Giulietta 83- 86 1.3 DP507 DP2104 DP508 DP2105
Giulietta 77- 80 1.6 DP104 DP2104 DP218 DP2105
Giulietta 80- 83 1.6 DP193 DP2104 DP218 DP2105
Giulietta 83- 86 1.6 DP507 DP2104 DP508 DP2105
Giulietta 79- 80 1.8 DP104 DP2104 DP218 DP2105
Giulietta 80- 83 1.8 DP193 DP2104 DP218 DP2105
Giulietta 83- 86 1.8 DP507 DP2104 DP508 DP2105
Giulietta 79- 80 2.0 DP104 DP2104 DP218 DP2105
Giulietta 80- 83 2.0 DP193 DP2104 DP218 DP2105
Giulietta 83- 86 2.0 DP507 DP2104 DP508 DP2105
Giulietta 82- 84 2.0 Turbo DP507 DP2104 DP508 DP2105
Giulietta 84- 85 2.0 Turbo DP578 DP2197 DP508 DP2105
Giulietta 83- 85 2.0 TD DP507 DP2104 DP508 DP2105
Mi.To 2008- 1.4 8v DP1384 DP21384 DP1381 DP21381
Mi.To 2008- 1.4 16v DP1382 DP21382 DP1381 DP21381
Mi.To 2008- 1.4 Turbo (120) DP1382 DP21382 DP1381 DP21381
Mi.To 2008- 1.4 Turbo (155) DPX2021 DP22021 DP1381 DP21381
Mi.To 2008- 1.3 TD DP1384 DP21384 DP1381 DP21381
Mi.To 2008- 1.6 TD DP1382 DP21382 DP1381 DP21381
Montreal 70- 77 2.6 DP103 DP2103 DP105 DP2105
Montreal 70- 77 Handbrake shoes 5124
RZ 90- 92 3.0 DP578 DP2197 DP508 DP2105
RZ 92- 94 3.0 DP733 DP2733 DP508 DP2105
Spider 68- 77 1.3 DP104 DP2104 DP105 DP2105
Spider 72- 89 1.6 DP104 DP2104 DP105 DP2105
Spider 90- 92 1.6 DP103 DP2103 DP105 DP2105
Spider 68- 90 1.8 DP103 DP2103 DP105 DP2105
Spider 68- 90 2.0 DP103 DP2103 DP105 DP2105
Spider 90- 94 2.0 DP103 DP2103 DP105 DP2105
Spider 95- 2003 2.0 TS DP1109 DP21109 DP1214 DP21214
Spider 95- 2003 2.0 TS DP1061 DP21061 DP1214 DP21214
Spider 2003- 2005 2.0 DP1571 DP21571 DP1214 DP21214
Spider 97- 2005 2.0 Turbo DP1061 DP21061 DP1214 DP21214
Spider 2006- 2.2 DP1904 DP21904 DP1425 DP21425
Spider 97- 2001 3.0 DP21061 DP31061C DP21214 DP31214C
Spider 2000- 2003 3.0 DP21031 DP31031C DP21214 DP31214C
Spider 2003- 2006 3.2 DP31540C DP41540R DP31214C DP41214R
Spider 2006- 3.2 DP31540C DP41540R DP31425C DP41425R
Spider 2007- 2.4 TD DP21540 DP31540C DP21425 DP31425C
Spider 68- 90 Handbrake shoes 5124
Sprint 83- 85 1.3 DP317(B) DP2317 5072(B)
Sprint 83- 85 1.3 DP625(T) 5072(B)
Sprint 86- 88 1.3 DP653(B) DP2317 6555(B)
Sprint 86- 88 1.3 DP625(T) 6555(B)
Sprint 88- 89 1.3 DP653(B) DP2317 6556(B)
Sprint 88- 89 1.3 DP625(T) 6556(B)
Sprint 83- 85 1.5 DP625(T) 5072(B)
Sprint 83- 85 1.5 DP317(B) DP2317 5072(B)
Sprint 86- 88 1.5 DP653(B) DP2317 6555(B)
Sprint 86- 88 1.5 DP625(T) 6555(B)
Sprint 88- 89 1.5 DP653(B) DP2317 6556(B)
Sprint 88- 89 1.5 DP625(T) 6556(B)
Sprint 87- 88 1.7 DP717(G) 6555(B)
Sprint 88- 89 1.7 DP717(G) 6556(B)
SZ Coupe 90- 92 3.0 DP578 DP2197 DP508 DP2105
SZ Coupe 92- 94 3.0 DP733 DP2733 DP508 DP2105
TZ1 63- 67 1.6 DP2120 DP4120R
2600 64- 69 2.6 DP108 DP2108 DP101 DP2101
8C Competizione, Spider 2008- 4.7