Model Year Engine Size Standard Disc Front Standard Disc Rear Turbo Groove Disc Front Turbo Groove Disc Rear Utimax Disc Front Utimax Disc Rear Bolt Holes Diameter
1100 65-68 1.1 D029 4 214
1300 68-74 1.3 D029 4 214
1800 75-78 1.8 D190 5 246
18 / 85 67-75 1.8 D186 5 236
2200 75-78 2.2 D190 5 246
Hornet 63-68 1.0 DM019 178
Hornet 63-68 1.0 DM019 178
Six 72-75 2.2 D190 5 246