Model Year Engine Size Standard Disc Front Standard Disc Rear Turbo Groove Disc Front Turbo Groove Disc Rear Utimax Disc Front Utimax Disc Rear Bolt Holes Diameter
Express 2003- 1.4 D851 4 262
Express 2003- 1.4 DM032 203
Express 2003- 1.8 D850 4 262
Express 2003- 1.8 D411 4 239
Express 2003- 2.0 TD D850 4 262
Express 2003- 2.0 TD DM032 203