Model Year Engine Size Standard Disc Front Standard Disc Rear Turbo Groove Disc Front Turbo Groove Disc Rear Utimax Disc Front Utimax Disc Rear Bolt Holes Diameter
Avenger 70-73 1.3 D004 4 242
Avenger 70-76 1.3 D004 4 242
Avenger 70-76 1.5 D004 4 242
Avenger 75-76 1.6 D004 4 242
Hunter 67-75 1.5 D033 4 244
Hunter 67-75 1.7 D033 4 244
Minx 67-70 1.5 D033 4 244
Minx 67-70 1.7 D033 4 244